Rubrik1.png


  tube-2.jpgFaceb.jpg

Styrelsen för Upplandssektionen


Sektionsledare:

Nils-Olof Irwang uppsala@ahk.se
018-32 04 94

Sekreterare:
Stig Larsson
Kassör:
Roine Sördén
Ledamöter:
Stefan Sjölander
Per Bylund
Thomas Carlsson

Håkan Lorin

Ledamöter:
Ove Carlsson

Anders Söderberg

Arne Strömbert

Revisor:
Margareta Eriksson
Rev.suppl:
Kerstin Möller
Valberedning:
Vakant

Informationsansvarig:
Stefan Sjölander

Webbmaster:

Anton Lindström

webbmaster@ahk-uppland.se

Viksta marknad Marknadskommitté:

Margareta Eriksson
Nils-Olof Irwang
Stig Larsson

Stig-Olof Jansson

Bil/moped/MC kommitté:
Thomas Carlsson
Håkan Lorin
Stefan Sjölander

Ove Carlsson


© Automobilhistoriska klubben Upplandssektionen uppland@ahk.se 0730-624253

 

Design: www.lidforss.se