Rubrik1.png


  tube-2.jpgFaceb.jpg

Styrelsen för Upplandssektionen


Sektionsledare:

Nils-Olof Irwang uppsala@ahk.se
018-32 04 94

Sekreterare:
Stig Larsson
Kassör:
Roine Sördén
Ledamöter:
Stefan Sjölander
Per Bylund
Thomas Carlsson

Håkan Lorin

Ledamöter:
Roine Sördén
Stig Larsson
Ove Carlsson

Leif Ohlsson

Revisor:
Margareta Eriksson
Rev.suppl:
Kerstin Möller
Valberedning:
Vakant

Klubbmästare:
Leif Olsson

Informationsansvarig:
Stefan Sjölander

Webbmaster:

Mats Carlsson

webbmaster@ahk-uppland.se

Viksta marknad Marknadskommitté:
Ingvar Eriksson
Nils-Olof Irwang
Göran Everitt

Stig Larsson

Bil/moped/MC kommitté:
Thomas Carlsson
Håkan Lorin
Stefan Sjölander

Ove Carlsson


© Automobilhistoriska klubben Upplandssektionen uppland@ahk.se 0730-624253

 

Design: www.lidforss.se